top of page

Onderhoudsuitkeringen voor de kinderen

na een scheiding of beëindiging van wettelijk samenwonen.
(informatie van toepassing in België)


Het betalen van een onderhoudsuitkering of alimentatie voor de kinderen na scheiding is een verplichting omdat elke ouder de verplicht heeft bij te dragen tot de onderhouds-, gezondheids-, toezichts-, opvoedings- opleidings- en ontplooiingskosten van zijn/haar kinderen. Om het bedrag van de onderhoudsuitkering vast te stellen, wordt rekening gehouden met alle inkomsten van beide ouders en de kosten voor de kinderen.*  Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone en de buitengewone kosten. Eveneens wordt rekening gehouden met de bijdragen in natura en de respectievelijke tijd dat de kinderen bij elke ouder doorbrengen. Naast de noodzakelijke actualisaties van de onderhoudsuitkeringen bij bvb. een belangrijke verhoging of verlaging van de inkomsten van één of de beide ouders of een percentuele wijziging in de opvangregeling, wordt veelal ervoor gekozen om dit bedrag jaarlijks te indexeren.


Hoe het onderhoudsgeld berekenen?

Er bestaan verschillende methodes om dit onderhoudsgeld te berekenen en in de meest voorkomende gevallen kan een gratis online calculator gebruikt worden. Er zijn ook populaire calculators zoals deze van de Gezinsbond, maar hiervoor dienen de gebruikers wel te betalen.

Hou er rekening mee dat deze calculators enkel een indicatief bedrag aangeven. Aan de hand van de gebruikte calculator en jullie persoonlijke situatie zal de bemiddelaar soms correcties toepassen om te komen tot een correct bedrag van de onderhoudsuitkering. De bedragen die de bemiddelaar adviseert, zijn veelal dezelfde bedragen die de familierechtbank zou opleggen.

Eveneens zal de bemiddelaar samen met jullie nagaan wat in jullie specifieke situatie de voor- en nadelen zijn om bijvoorbeeld voor fiscaal co-ouderschap te kiezen of niet.


Hieronder kan u enkele links vinden naar gratis calculators en deze van de Gezinsbond:

de methode Renard is de meest gebruikte methode (niet aangewezen bij hogere inkomens) :

http://calc.leotr.be/renard.htm

https://www.eclecticsite.be/amorti/onderhoudGeld.htm

de methode Hobin:

https://familialebemiddeling.net/onderhoudsgeldcalculator/

de calculator van de Gezinsbond:
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/onderhoudsgeldcalculator/Paginas/Default.aspx


* Nuttig is eveneens de tabel met de minimumkost van kinderen te raadplegen:

https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Andere/Documents/Leeftijd.pdf


Heeft u meer vragen hierover, neem dan contact op met uw bemiddelaar. 

bottom of page