top of page

PATRICK PASMANS

pedagogisch en juridisch adviseur, 

erkend bemiddelaar

pedagogical and legal advisor,

approved mediator 

Postal address : Tieltsebaan 57, 3272 Messelbroek - Belgium
Office: Berlaarsestraat 18, 2500 Lier - Belgium

I accept mediations in Belgium and Europe.

werkzaam binnen het domein van / working within the domain of

Geschillen op de werkvloer (individuele en collectieve geschillen) 

Disputes in the workplace

(individual

and collective disputes)

bottom of page